• Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2015 by mfo

HISTORIEN

Høng Antennelaug er dit antennelaug i Høng, Sjælland.

Høng Antennelaug er stiftet den 29. April 1975 af en kreds af brugere, som ønskede mulighed for modtagelse af udenlandske TV og radioprogrammer. Formålet med forningen blev og er i dag, at eje og drive fællesantenneanlæg for transport af radio-/TV-signaler og andre teletjenester, primært i vores interesseområde som er Høng Midtby. Antennelauget afslutter i foråret 2008 en større renovering, hvorefter det blev muligt at overføre flere TV-programmer i området fra 450 MHz til 862 MHz. Lauget udsender programmer til pt. cirka 1800 husstande. Og det vil til en hver tid altid foregå efter bestemmelser fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg.

frivillige krafter - driver dit antennelaug

Bestyrelsen i Høng Antennelaug, som består af fem - på seneste generalforsamlingen valgte - personer, udgør i det daglige foreningens ledelse og handler på hele foreningens vegne.

 

Høng Antennelaugs bestyrelse omfatter følgende poster;

 

 

Du kan skrive til os ved at klikke det enkelte bestyrelsesmedlem.

 

Ved udgangen af 2015 tæller foreningen knap 1900 medlemmer som har valgt at have en TV-pakke, og yderligere godt 650 medlemmer som også har valgt at benytte internet via Høng Antennelaug.

 

Forsyningen at TV-signaler samt internet foregår fra en Hovedstation placeret i Høng Midtby, hvorfra signalerne distribueres rundt til vores medlemmer via et omfattende forsyningsnet, som det har gjort siden starten af 1975. Der er selvfølgelig lavet rigtig mange forbedringer og udbygninger siden, og som stadig foregår, for hele tiden at kunne forsyne medlemmer med det bedste TV og internet.