• Facebook Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Instagram Social Icon

© 2015 by mfo

Generalforsamling i november

September 26, 2019

Der afholdes årlig ordinær generalforsamling torsdag d. 14. november 2019 kl. 19:30, i Høng Hallen, Rosenvængets Selskabslokaler. Dagsorden er som følger;

 

 1. Valg af dirigent 

 2. Formandens beretning.  v. Karsten Larsen 

 3. Aflæggelse af regnskab. Revideret regnskab for året 2018 / 2019 v. Søren Tue Larsen

 4. Behandling af indkomne forslag. (Ingen indkomne forslag)

 5. Fastsættelse af næste års medlemsbidrag, herunder budget 2019 / 2020 v. Søren Tue Larsen

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er:

  1. Kim Hansen (modtager genvalg) og Steen Skovgaard (modtager genvalg)

  2. Suppleanter Kurt Pedersen & Poul Erik Jensen

 7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant Følgende er på valg:

  1. Anders Larsen, Jørgen Sonne og suppleant Jørgen Houg

 8. Nyt vedr. konflikt mellem YouSee & Discovery

 9. Eventuelt

Vel mødt!

Please reload