• Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2015 by mfo

Betalingsservice "på papir" - Fejl i opkrævningsmåde

August 30, 2017

Grundet en teknisk fejl, i måden vores medlemmer opkræves på når de er tilmeldt Betalingsservice, har resulteret i at man har modtaget et almindelig girokort - istedet for automatisk at blive trukket på sin konto. (Gælder kun for medlemmer med månedsopkrævning).

Vi beklager de gener og den forvirring det skaber, men beder vores medlemmer indbetale via girokort nederst på papirsopkrævningen.

Af den almindelige BS oversigt vil det også fremgå at betalingen ikke sker automatisk

 

Man skal ikke foretage nogen ny tilmelding eller på anden måde ændre i sin Betalingsserviceaftale. Den vil forsætte fra næste opkrævning som den hidtil har gjort.

 

Spørgsmål hertil kan rettes til foreningens Kasserer på kas1@hongmail.dk (Husk at angive dit medlemsnummer og træffenummer i mailen)

Please reload