• Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2015 by mfo

Dagsorden - Ordinær generalforsamling

November 1, 2017

Dagsorden for den ordinær generalforsamling torsdag d. 9. november 2017 kl. 19:30 i Høng Hallens selskabslokaler.

 

 1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning v. Karsten Larsen

3) Aflæggelse af regnskab. Revideret regnskab for året 2016 / 2017 v. Søren Tue Larsen

4) Behandling af indkomne forslag (ingen)

5) Fastsættelse af næste års medlemsbidrag, herunder budget 2016 / 2017.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er:

    - Bestyrelse Poul Erik Jensen (modtager genvalg) Kim Hansen (modtager genvalg)

    - Suppleanter Kurt Pedersen & Steen Skovgaard

7) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. Følgende er på valg:

    - Anders Larsen (modtager genvalg), Jørgen Sonne (modtager genvalg) og suppleant Jørgen Houg

8) Eventuelt 

Please reload