• Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2015 by mfo

Dagsorden for ordinær generalforsamling

October 18, 2018

Dagsordenen, for den ordinære generalforsamling d.8. november 2018 i Rosenvængets Selskabslokaler, er som følger;

 

 

1) Valg af dirigent

 

2) Formandens beretning v. Karsten Larsen

 

3) Aflæggelse af regnskab. Revideret regnskab for året 2017 / 2018 v. Søren Tue Larsen

 

4) Behandling af indkomne forslag.

Forslag til generalforsamling.

Jeg mener at I snart bær overveje at ændre navn fra Høng Antenneluag til noget mere moderne. I leverer jo alt andet end bare “antenne”. Derfor vil jeg gerne stille forslag om at Høng Antennelaug ændrer navn til noget mere moderne, og at ansvaret for dette ligges hos Bestyrelsen. Søren Tue Larsen, Hvedevænget 21, 4270 Høng

 

5) Fastsættelse af næste års medlemsbidrag, herunder budget 2018 / 2019.

 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 3 bestyrelsessuppleanter

På valg er:

Bestyrelseformand Karsten Larsen (modtager genvalg)

Søren Tue Larsen (modtager genvalg)

Sekretær Thomas Kjær (modtager genvalg)

 

Suppleanter Kurt Pedersen & Poul Erik Jensen

 

7) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

Følgende er på valg:

Anders Larsen (modtager genvalg)

Jørgen Sonne (modtager genvalg)

 

Suppleant Jørgen Houg

 

8) Eventuelt

 

 

 

Please reload