top of page
 • Forfatters billedeKasserer

Generalforsamling 2022

Opdateret: 20. sep. 2023

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 17. november 2022 kl. 19:30 i Høng Hallen, Rosenvængets Selskabslokaler.


Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning v. Thomas Kjær

 3. Aflæggelse af regnskab v. Søren Larsen

  1. Udkast til årsregnskab 2021/22 kan ses længere nede på siden.

 4. Behandling af indkomne forslag

  1. Den samlede bestyrelse i Høng Antennelaug fremsætter forslag til ændring af vedtægterne §7 stk. 3:

   1. Nuværende ordlyd: Øvrige ændringer, herunder pakkeskift, følger det til enhver tid gældende prisblad.

   2. Forslag til ny ordlyd: Øvrige ændringer, herunder pakkeskift, følger det til enhver tid gældende prisblad og skal ske skriftligt.

  2. Den samlede bestyrelse i Høng Antennelaug fremsætter samtidig forslag til ændring af vedtægterne §7 med et nyt stk. 4 med følgende ordlyd: ”Udmeldelse samt pakkeskift kan alene ske ved gældende formular på foreningens hjemmeside. Anden skriftlig henvendelse godtages alene ved manglende adgang til internet”.

 5. Fastsættelse af næste års medlemsbidrag, herunder budget v. Søren Larsen

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter

  1. Formand Thomas Kjær (modtager genvalg)

  2. Næstformand Karsten Larsen (modtager genvalg)

  3. Kasserer Søren Tue Larsen (modtager genvalg)

  4. Suppleant Kurt Pedersen (modtager genvalg)

 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

  1. Revisor Steffen Rex (modtager genvalg)

  2. Revisor Jan Larsen (modtager genvalg)

  3. Suppleant Kim Hansen (modtager genvalg)

 8. Eventuelt


Regnskab 2021-22 udkast
.pdf
Download PDF • 740KB


Commentaires


bottom of page