• Kasserer

Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 25. november 2021 kl. 19:30 i Høng Hallen, Rosenvængets Selskabslokaler.


Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning v. Karsten Larsen

 3. Aflæggelse af regnskab v. Søren Larsen

 4. Udkast til årsregnskab 2020/21 kan ses længere nede på siden eller kan udleveres ved henvendelse til foreningen på tlf. 82307979 eller sekr@hongmail.dk

 5. Behandling af indkomne forslag

 6. Den samlede bestyrelse i Høng Antennelaug fremsætter forslag til en gennemgribende ændring af de samlede vedtægter. Ændringerne er primært konsekvensmæssige rettelser som følge af ændringer i foreningens forretningsgange og aktiviteter. De samlede ændringer kan ses længere nede på siden, eller kan udleveres ved henvendelse til foreningen på tlf. 82307979 eller sekr@hongmail.dk

 7. Fastsættelse af næste års medlemsbidrag, herunder budget v. Søren Larsen

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter

 9. Næstformand Kim Hansen (modtager ikke genvalg)

 10. Bestyrelsesmedlem Steen Skovgaard (modtager genvalg)

 11. Suppleant Kurt Pedersen (modtager genvalg)

 12. Suppleant Poul Erik Jensen (modtager genvalg)

 13. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 14. Revisor Henning Wingreen (modtager genvalg)

 15. Suppleant Steffen Rex (modtager genvalg)

 16. Eventuelt


Regnskab 2020-21 udkast
.pdf
Download PDF • 116KB

Forslag til ændring af vedtægter
.pdf
Download PDF • 93KB