• Kasserer

Generalforsamling

Høng Antennelaug inviterer til generalforsamling torsdag den 19. november 2020


På grund af COVID-19 er vi i en usædvanlig og helt ekstraordinær situation. Generalforsamlingen vil derfor i år finde sted på en anden måde, end vi plejer. Bestyrelsen har som konsekvens af denne force majeure og hensynet til vores mange medlemmer, set sig nødsaget til i år at afholde generalforsamlingen under andre rammer. I år vil vi gennemføre den ved brug af fuldmagter.


Det betyder, at der i år ikke vil være mulighed for fysisk fremmøde til generalforsamlingen. Bestyrelsen vurderer, at generalforsamlingen ikke tåler en udsættelse, da vi har behov for at få generalforsamlingens stemme til godkendelse af budget, medlemskontingent samt nyopstillede/genvalg til bestyrelsen.


Du kan finde yderligere information om hvorledes du i praksis afgiver din stemme til generalforsamlingen, på vores hjemmeside www.hoengantennelaug.dk fra og med den 5. november 2020.


Har du bemærkninger til indkaldelsen, bedes du rette dem til bestyrelsen på mail: sekr@hongmail.dk senest den 15. oktober 2020


Dagsorden

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Aflæggelse af regnskab

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Fastsættelse af næste års medlemsbidrag, herunder budget

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter

  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

  8. Eventuelt

Indkomne forslag skal være modtaget af bestyrelsen senest den 22. oktober 2020. Ønsker du at stille op til bestyrelsen, skal du sende en kort introduktion af dig selv og fortælle, hvorfor du ønsker at stille op til bestyrelsen, herunder hvilken værdi du kan tilføre antennelauget, og hvorfor medlemmer skal stemme på dig. Fristen herfor er ligeledes senest den den 22. oktober 2020.

TELEFONTIDER
POSTADRESSE
KONTAKT

Man - Tors: 16 - 18

​​Fre - ​Søn samt Helligdage: Lukket

Rugvænget 12, 4270 Høng

CVR 10580285

© 2019 by mfo.dk