top of page
 • Forfatters billedeKasserer

Generelforsamling 2023

2. Indkaldelse til generalforsamling 2023 i Høng Antennelaug


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 23. november 2023 kl. 19:00 i Høng Hallen, Rosenvængets Selskabslokaler.


Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning v. Næstformand Karsten Larsen

 3. Aflæggelse af regnskab v. Søren Larsen

  1. Udkast til årsregnskab 2022/23 kan ses på foreningens hjemmeside (her) eller kan udleveres ved henvendelse til foreningen på tlf. 82307979 eller sekr@hongmail.dk

 4. Behandling af indkomne forslag

  1. Ingen indkomne forslag

 5. Fastsættelse af næste års medlemsbidrag, herunder budget v. Søren Larsen

  1. Efter gennemgang af næste års budget vil Karsten Dueholm fra youSee gennemgå nye muligheder for selv at kunne sammensætte sin programpakkegennem youSee Play

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter

  1. Sekretær Henning Wingreen (modtager genvalg)

  2. Bestyrelsesmedlem Steen Skovgaard (modtager genvalg)

  3. Suppleant Kurt Pedersen (modtager genvalg)

 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

  1. Revisor Jan Larsen (modtager genvalg)

  2. Jesper Kirsch

  3. Suppleant

 8. Eventuelt

Comments


bottom of page